Rreth nesh

Ne jemi nje grup i perzgjedhur ekpertesh kontabel , avokate dhe konsulente te specializuar mbi adresat tatimore, operacione mbi emigrimin e nderrmarjeve, ristrukturim operazionesh qe perfshijne kompanite shumekombeshe. Pervoja jone numeron disa mijera operacione te sukseseshme te kryera ne kenaqesi te plote te klienteve.

Do te jemi te lumtur tju takojme per te diskutuar mbi juridiksionin ku ju do te transferoheni si dhe per te transferuar kompanine juaj. Ju sigurojme qe do tju propozohen vetem operazionet qe ju nevojiten mbi bazen e kerkesave dhe problemeve tuaja te veçanta.

Portofoli yne

 • Kompani – krijim kompanish ne te gjithe boten si dhe zgjidhje te sakta per cdo formalitet te lidhur me te (tatime, kontabilitet, zyra virtuale dhe keshtu me radhe)
 • Transaksione nderkufitare – krijim kompanish holding; bashkim dhe ndarje kompanish, blerje dhe shitje titujsh si dhe dege te nerrmarjes, rritje kapitali, leshimin e bonove, blerje menaxhimi, shitje kredish, nderprerje firme si dhe falimentim
 • Analize mbi shpenzimet dhe perfitimet – kostoja e jeteses, hetime mbi pagat, taksat dhe sigurimet shoqerore, mbi performancat dhe kompesimet, konfrontim midis shtetesh
 • Keshilla per zhvendosjen – ligji i punes, leje pune, udhezime dhe pergatitje te pershtateshme mbi mjetet e parashikuara
 • Menaxhimi i punetoreve emigrante – pergatitje, komunikime, riatdhesim

Cfare sigurojme

 • Direkt nga ekipi jone i konsulences
 • Planifikim strategjik te nivelit te larte si dhe keshilla rast pas rasti
 • Nje ekspert dhe sherbim konstant asistence
 • Ne internet nepermjet faqes tone te internetit
 • Hyrje te menjehershme ne nje portofol te gjere informacionesh, zgjidhjesh dhe rastesh

Kapaciteti jone

 • Informazione – te dhena, etapa, llogaritje dhe dokumenta informazioni
 • Zgjidhje – te pershtatçme per tju kenaqur dhe te bazuara mbi vendime individuale, te pershatura dhe te zbatuara per zgjidhjen e duhur
 • Mbeshtetje – çdo gje qe ju nevojitet ne menyren qe deshironi
 • Ekpertize – keshilla mbi projektimin, ekzekutimin dhe udhezime mbi emigrimin

Pikat tona te forta

 • Cilesi mbi informacionet dhe te dhenat
 • Mbulim gjeografik te zgjeruar
 • Fleksibilitet mbi zgjidhjet per te kenaqur nevojat tuaja
 • Orientim i pershtateshem mbi klientin
 • Njohuri te thella mbi tregun
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+